حقوق مهاجرت

حقوق مهاجرت، زیر مجموعه حقوق بین الملل خصوصی می باشد و مباحثی چون تابعیت،اخذ اقامت ،روابط حقوقی اشخاص در سطح بین الملل و در اصطلاح شایع، تعارض قوانین را در بر می گیرد.

علم حقوق به شاخه های مختلفی تقسیم می شود که یکی ازمهمترین دسته بند ی ها به حقوق بین الملل و حقوق داخلی می باشد.حقوق بین الملل نیز به نوبه خود به حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی تقسیم می شود.حقوق مهاجرت، زیر مجموعه حقوق بین الملل خصوصی می باشد و مباحثی چون تابعیت،اخذ اقامت ،روابط حقوقی اشخاص در سطح بین الملل و در اصطلاح شایع، تعارض قوانین را در بر می گیرد. حقوق بین الملل خصوصی، درباره راههای مهاجرت قانونی ،اعم از اصل خون و خاک، مهاجرت تحصیلی ،مهاجرت کاری مهاجرت از طریق سرمایه گذاری(کارآفرینی، ثبت شرکت و یاسرمایه گذاری)،مهاجرات از طریق پناهندگی و سایر راه های مهاجرت و اخذ اقامت وتابعیت مضاعف ،بحث می کند.

شاید تاکنون به مباحثی چون مهاجرت از طریق ویزای تحصیلی، مهاجرت با خرید ملک، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و کارآفرینی، برخورده باشید، آیا ازدواج باتبعه کشور خارجی موجب اخذ تابعیت و اقامت می شود، تکلیف فرزندان متولد شده از پدر و مادر خارجی درکشور ثالث چیست؟ قاعده و اصل خون چیست و چه تفاوتی با اصل خاک دارد؟ آیا هنگام تحصیل درخارج ازکشور، دانشجو حق کاردارد؟ درصورتیکه تبعه ایرانی آمریکایی در کشور ثالثی مانند اتریش مرتکب جرم شود،دادگاه کدام کشور صالح به رسیدگی می باشد؟به تمامی این سوالات درحقوق بین الملل خصوصی پاسخ داده خواهد شد. درمقاله پیش رو، که توسط کارشناسان موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهرپارسیان نوشته شده است،به صورت مختصر با مفاهیمی چون حقوق مهاجرت، راههای قانونی مهاجرت ،تعارض قوانین و حل تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی و همچنین واژه وکیل متخصص در مهاجرت و موسسه حقوقی معتبر جهت مشاوره حقوقی مهاجرت برای شما عزیزان تشریح خواهد شد.

مهاجرت: واژه مهاجرت از دیرباز و درمتون قدیمی و حتی دینی ،واژه ای شناخته شده ومورد استفاده می باشد.درقرآن کریم از عده ای یاد می شود که در روی زمین مستضعف و مورد ظلم بوده اند و وقتی در روز قیامت به دلیل نداشتن امکانات در سرزمین خود، ازمحرومیت وسرخوردگی سخن می رانند،خطاب خواهد رسید،آیا زمین خدا وسیع نبود؟ این امر بیانگر اهمیت مهاجرت صحیح و مهاجرت جهت پیشرفت و ترقی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. پیامبر گرامی اسلام درحدیثی معتبر به مسلمین تکلیف کرده اند که در راه علم آموزی حتی تا چین هم مهاجرت نمایند و این به دلیل پیشرفت علمی و یادوری چین درزمان صدراسلام بوده که سنت نبوی هم بیانگر مورد تایید بودن مهاجرت می باشد. پیامبر گرامی اسلام خود از مهاجرین در راه خدا بودند که مشقات بیشماری را در این تحول عظیم برخود هموار نمودند. پس مهاجرت فی نفسه نه تنها بد نیست بلکه با رعایت اصول و قواعد و درجهت پیشرفت، کاملا مورد تایید می باشد.

راه های مهاجرت:

مبحث مهم و راهبردی دربحث مهاجرت،راه های قانونی مهاجرت می باشد که محدود می باشند و هرشخصی با هر امکان و سلیقه ای امکان مهاجرت به سار بلاد را دارد.این راه ها عبارتند از:

مهاجرت از طریق تولد(اخذ تابعیت از طریق تولد) اصل خون و خاک .این راه مهاجرت و اخذ تابعیت در مواردی است که در کشورهایی که شخص با تولد در خاک ان کشور،موفق به اخذ تابعیت آن کشور می شود حتی اگر والدین وی اهل کشور دیگری باشند مانند ایالات متحده امریکا که اطفال متولد شده درخاک ایالات متحده،موفق به اخذ تابعیت این کشور خواهند شد.اما اصل خون در جایی حاکم است که یکی از والدین طفل متولد شده اهل آن کشور باشد بیشتر کشور های اروپایی از جمله آلمان، اتریش و فرانسه ،از اصل خون تبعیت می نمایند. اما قانون مدنی ایران علیرغم پذیرش اعطا تابعیت از طریق خون، فقط شرط نموده است که طفل متولد شده باید از پدری ایرانی باشد تا بتواند تابعیت کشور ایران را اخذ نماید ولی در بیشتر کشورهای دنیا، طفل متولد شده ،هم از پدر و هم از مادر تابعیت اخذ می نماید.
مهاجرت ازطریق ازدواج(اخذ اقامت وتابعیت به وسیله ازدواج): دربسیاری از موارد،ازدواج با تبعه کشور دیگر،موجب اعطا تابعیت و اخذ اقامت دایمی آن کشور برای شخص خارجی خواهد بود. قانون مدنی ایران در این موضوع فقط زن خارجی را در صورت ازدواج با مرد ایرانی،تبعه ایران شناخته و اگر مردی خارجی بازن تبعه ایران ازدواج کند فقط تحت شراط خاصی تابعیت بعه وی اعطا می شود و امکان عدم اعطا تابعیت نیز وجود دارد.
مهاجرت از طریق ویزای کار(اخذ اقامت وتابعیت ازطریق کاریابی): شخص متقاضی جاب آفر با مراجعه به این کشورها و درمدت زمان اعتبار ویزای خود درصورت کاریابی، امکان اخذ تابعیت و یا اقامت دایمی را دارد. در بعضی از کشورها مانند استرالیا و کانادا و یا ایالات متحده آمریکا نیز امکان دریافت پیشنهاد شغلی و اخذ ویزای کاری وجود دارد. دراین حالت شخص با ویزایی که معمولا طولانی مدت به این کشورها مراجعه نموده و پس از اشتغال به کار مورد پیشنهاد، امکان اخذ اقامت کشور مقصد را نیز دارد.
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری (اخذ اقامت و تابعیت ازطریق سرمایه گذاری): کشورهایی چون استرالیا کانادا و ایالات متحده آمریکا در بعضی شرایط خاص ،از طریق پذیرش سرمایه گذار و همچنین درغالب ثبت شرکت و یا کارآفرینی به شخص متقاضی و همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال وی ویزای سرمایه گذاری و یاکارآفرینی اعطا می نمایند این نوع ویزاها قابلیت تبدیل به اقامت دایم ویا اخذ پاسپورت این کشورها برای کلیه افراد خانواده خواهند بود. اما نکته قابل توجه اینکه این نوع ویزاها درقبال سرمایه گذاری و کارآفرینی واقعی اعطا می شود و افرادی که مدعی هستند بدون سرمایه گذاری و یابدون کارافرینی امکان دریافت این گونه ویزاها را مهیا می کنند هدفی جز بردن مال موکلین ندارند. ویزای ثبت شرکت دراروپا نیز می بایست با سرمایه گذاری و کارآفرینی همراه باشد و بدون صرف مبالغی جهت سرمایه گذاری امکان تمدید این گونه ویزاها وجود ندارد.
مهاجرت از طریق تحصیل ( اخذ اقامت و تابعیت ازطریق تحصیل ) به صورت کلی، کلیه دانشجویانی که از سایر کشورها به جز کشور خودشان پذیرش تحصیلی اخذ می نمایند و درکشور دیگر مشغول به تحصیل می شوند، امکان کار در طول مدت تحصیل را نیز دارند. این دانشجویان در صورت پرداخت مالیات حین تحصیل، ازمحل درآمد مکتسبه ،امکان اخذ اقامت دایم و یا تابعیت کشور دوم را دارند. اما نکته قابل ذکر این است که بعضی ازک شورها، ویزای همراه دانشجو مانند همسر و فرزندان را صادر نمی کنند در این زمینه دقت کافی جهت انتخاب کشور مقصد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
مهاجرت از طریق پناهندگی بعد ازپایان جنگ جهانی دوم کنوانسیونی موسوم به کنوانسیون ژنو شکل گرفت که براساس این کنوانسیون افرادی که در کشور خودشان به دلیل عقاید دینی مذهبی و یا جنسیتی و یا عقاید و نظرات سیاسی درخطر جدی مانند مرگ وشکنجه قرار دارند، می توانند از کشور ثالث درخواست پناهندگی نمایند. کشور مقصد هم درصورت احراز حالت خطرناک و تا رفع حالت خطرناک، اقدام به پناه دادن به پناهجو می نماید.از این کنوانسیون سو استفاده های زیادی شده است و به هیچ عنوان قابل توصیه جهت مهاجرت نمی باشد.
بسیاری از موسسات حقوقی که به دروغ مدعی داشتن پروانه وکالت دادگستری می باشند، و در ترکیب مدیران هیچ وکیلی عضو نمی باشد از طریق تبلیغات ماهواره ای وتبلیغ در فضای مجازی اقدام به بردن مال موکلین نموده و آنها را در راهروهای دادگستری، سالیان سال وقت سپری نموده تا بتوانند به حقوق خود نایل شوند. موسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهر پارسیان،باشماره ثبت رسمی ۳۴۱۵۳ اداره ثبت شرکتهای تهران و با مشاوره مستقیم دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ۲۳۷۵۰ کانون وکلای دادگستری مرکز،با گردآوری بهترین اطلاعات و برجسته ترین وکلای مهاجرتی رسمی درتمامی کشورها، ا عقد قراردادرسمی وکالت وانتخاب وکیل مهاجرت،امکان مشاوره حقوقی ومهاجرتی برای شما عزیزان رافراهم آورده است.تجربه سالها تدریس وتالیف کتب متعدد توسط وکلای موسسه وکارنامه موفق دراخذ انواع ویزاهای سرمایه گذاری،راهگشای شما عزیزان می باشد.

تکمیل فرم ارزیابی و مشاوره